Breintje Beer -
kinder & jeugdpsycholoog

"Echt persoonlijk"

Oplossingsgericht

Persoonlijke benadering

Korte wachttijd

Snelle diagnostiek

Vergoeding mogelijk

Jonge mensen tot 18 jaar

Oplossingsgericht

Persoonlijke benadering

Korte wachttijd

Snelle diagnostiek

Vergoeding mogelijk

Jonge mensen tot 18 jaar

Welkom

bij Breintje Beer Jeugd

Wij bieden snelle diagnostiek voor kinderen en jongeren in de leeftijd tot 18 jaar. Daarnaast bieden we diverse vormen van hulp en ondersteuning voor deze doelgroep. Het eerste gesprek dat we met jou en/of je kind voeren, is het intakegesprek. Dit staat helemaal in het teken van elkaar leren kennen en het verzamelen van gegevens waar we iets mee kunnen. Over het algemeen gaan we bij jongere kinderen eerst in gesprek met de ouders, omdat zij het beste weten hoe het met hun kind gaat. Bij oudere kinderen die bijvoorbeeld zichzelf aanmelden (dit kan vanaf 16 jaar) is dit natuurlijk anders.

In dit eerste gesprek bespreken we wat de persoonlijke doelen zijn die we tijdens de behandeling nastreven. Soms zullen dit de praktische zaken behelzen en soms zijn dit onderwerpen die al wat dieper ingaan op de materie. Nadat er een beeld is geschetst van de situatie, maken we een inschatting van het traject. Hoe lang verwachten we dat het traject zal lopen en hoe intensief wordt de behandeling? Natuurlijk kan er altijd van het initiële plan afgeweken worden, want niet alles is vooraf in te schatten. We streven altijd naar een zo kort mogelijk traject, maar nooit ten koste van de kwaliteit.

Diagnostiek

Voor een snelle en effectieve inzage in eventuele (onderliggende) problemen, werken wij met het uitvoeren van een diagnostisch onderzoek. Door zo’n onderzoek te doen, kunnen we in relatief korte tijd knelpunten identificeren en veel sneller een oplossingsgerichte behandeling starten, omdat we op deze manier een duidelijk beginpunt hebben.

Specialismen

Breintje Beer is gespecialiseerd in veel verschillende onderwerpen waaronder hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, autisme (ASS), ADHD/ADD, faalangst, echtscheiding en relatietherapie voor ouders, depressie, angst, leerproblemen en onbegrepen klachten.

Actueel

Diagnose, en dan?

Bij Breintje Beer Jeugdhulp wordt regelmatig de vraag gesteld wat een diagnose eigenlijk inhoudt. Het is goed om te realiseren dat in onze visie geen

Lees verder »