Voor ouders: relatietherapie

“Er is veel ervaring in onze praktijk met relatietherapie ”

Een lange voorgeschiedenis van ruzie of binnen gehouden gevoelens kan aan de orde zijn, maar ook kan levensfase- of identiteitsproblematiek of andere problematiek een rol spelen bij één of beide mensen in de relatie. In de eerste gesprekken proberen wij dit zo goed mogelijk te inventariseren. Op basis daarvan wordt een plan gemaakt en soms is onderdeel van dit plan dat één van beide partners elders individuele behandeling zoekt.

Als er minder gefocust moet worden op de ouders, maar veel meer op het belang van kinderen, kan dat ook en dit is zelfs een heel belangrijke invalshoek. De vraag die vaak speelt: hoe kan er ondanks een moeilijke onderlinge relatie (zoals na echtscheiding), op een voor kinderen harmonieuze manier tot samenwerking gekomen worden?

Een ander uitgangspunt van relatietherapie kan zijn om op een goede manier uit elkaar te gaan en geen open eindjes te laten met als doel om niet met negatieve gevoelens naar elkaar te blijven zitten. In zo’n proces vindt veel verwerking plaats, en inzicht hierin (en andere factoren) kan bevrijdend werken. Soms leidt een exittherapie tot een stel dat nieuwe impulsen krijgt en het alsnog met elkaar verder gaat.

Een partnerrelatie zien wij als superspiegel; in de ander ontmoet je jezelf en hoe beter partners dat gaan zien, des te meer zij ontdekken dat zij dit ook tegen zullen komen in andere relaties.

Uiteraard zijn er in elke relatie grenzen en sommige relaties zijn daadwerkelijk (te) destructief en dan is uit elkaar gaan de beste optie. En niet zelden ontstaan er vanuit een echtscheiding nieuwe perspectieven. Pijn is in deze gevallen niet negatief, maar onderdeel van een groeiproces.

Contact met Breintje Beer?