Onbekende klachten

Het komt regelmatig voor dat kinderen lichamelijke klachten ontwikkelen die na medisch onderzoek niet verklaarbaar zijn. Wij houden van de ultieme inspanning om onbekende factoren naar boven te halen. Hiertoe houden wij een zo breed mogelijke oriëntatie aan. We kijken naar:

Vaak leidt zo’n onderzoek er toe dat ogenschijnlijk kleine problemen voor een kind grote gevolgen hebben. We komen ook wel bijzondere eigenschappen tegen; sommige kinderen zien geesten of hebben andere zintuiglijke ervaringen die zij niet durven vertellen. Omdat wij met al dit soort verschijnselen ervaring hebben, voelen kinderen of jongeren zich vaak veilig om erover te vertellen.

Contact met Breintje Beer?