Leerproblemen

Leerproblemen hebben veel oorzaken en er kunnen diverse omstandigheden een rol spelen. Het is soms een soort puzzel om op te lossen om te begrijpen wat er voor zorgt dat een kind niet kan of wil leren. Wij vinden die puzzel leuk en gaan tot het uiterste om te begrijpen hoe het in elkaar zit. We onderzoeken wat we kunnen, zoals intelligentie, emotionele factoren, executieve functies, gezins- en familieomstandigheden en meer.

Leren is vanzelfsprekend als het goed gaat, als het niet goed gaat kunnen er veel verborgen zaken een rol spelen. Een specifieke zwakte in bepaalde functies kan een rol spelen in het verwerken van informatie. Het vraagt deskundigheid en ervaring om te onderzoeken wat er aan de hand is.

“het is soms een soort
puzzel om op te lossen”

Als het gelukt is om een duidelijk beeld te krijgen van wat er aan de hand is, dan kijken we welke oplossing passend is. Iedere situatie heeft zijn eigen oplossingen en wij denken daar graag creatief in mee.

Als er een vermoeden is van dyslexie of dyscalculie, dan verwijzen wij door naar specialisten op dat gebied.

Contact met Breintje Beer?