Hoogbegaafdheid

“Regulier onderwijs is niet altijd voldoende ingesteld op hoogbegaafdheid”

Wij hebben veel ervaring met het uitzoeken of hoogbegaafdheid een rol speelt bij een kind. Hoogbegaafdheid is niet altijd een handige eigenschap om te hebben in het regulier onderwijs. Regulier onderwijs is namelijk niet altijd voldoende ingesteld op hoogbegaafdheid. Dit heeft verschillende redenen. Op school moet ook veel aandacht gegeven worden aan kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen en dat trekt vaak eerder de aandacht, maar slokt ook andere extra bronnen op. Daarnaast wordt het door leerkrachten niet altijd onderkend, hoewel er wel meer inzicht groeit bij leerkrachten.

Zoals bij veel verschijnselen is er niet altijd consensus m.b.t. wat hoogbegaafdheid is. Het is meer dan een uitkomst op een IQ-test en daarnaast spelen andere functies een rol, zoals de zogenaamde executieve functies. De executieve functies bepalen of intelligentie tot zijn recht kan komen. Voorbeelden van executieve functies zijn concentratie, geheugen, plannen, emotieregulatie, impulscontrole e.d.

Breintje Beer is gespecialiseerd in het ontwikkelen van een genuanceerd beeld van de vermoedelijke hoogbegaafdheid, waarbij wij ook kijken naar andere dwarsverbanden, soms autistiforme kenmerken, soms hooggevoeligheid of andere kenmerken.

Contact met Breintje Beer?