Faalangst/onzekerheid

Faalangst en onzekerheid kan veel oorzaken en achtergronden hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kind aanleg heeft voor sociale angst of er kan sprake zijn geweest van pesten. Ook kunnen er allerlei verborgen oorzaken zijn, die invloed hebben op het functioneren op school. Te denken valt aan bijvoorbeeld intelligentiefactoren die onderprestatie veroorzaken, aandachtsproblemen of spanning in de gezinssituatie.

“faalangst of onzekerheid kan veel oorzaken en achtergronden hebben”

Wij brengen al deze factoren eerst in kaart voordat wij met een aanpak beginnen. Vaak betekent dit dat we onderzoek doen. Wij proberen altijd zo snel mogelijk te starten en de wachttijd voor onderzoek minimaal te houden. In overleg kan soms contact met school opgenomen worden.

Contact met Breintje Beer?