Echtscheiding

Echtscheiding is voor geen enkel kind(lees; kind of jongere) een eenvoudige ervaring. Het maakt enorm veel verschil uit onder welke omstandigheden de scheiding plaatsvindt. Wij proberen in echtscheidingssituaties zoveel mogelijk voorrang te geven aan het begeleiden van ouders om te zorgen dat er zo min mogelijk impact is voor een kind. Afhankelijk van de leeftijd worden er gesprekken gevoerd met het kind of jongere.

Soms wordt er gekeken naar andere vormen van begeleiding, zodat er voor het kind zo snel mogelijk duidelijkheid over alle gebeurtenissen en omstandigheden ontstaat. Op die manier kan er zo snel mogelijk worden begonnen met de verwerking. Wij hanteren het principe dat snelheid van handelen de schade beperkt kan houden. Klein houden van de problemen is eerste prioriteit en dit voorkomt veel latere problematiek.

Contact met Breintje Beer?