Autisme/ASS

Autisme kenmerken komen in allerlei varianten voor bij mensen. Het diagnostiseren van Autisme Spectrum Stoornissen, zoals het tegenwoordig genoemd wordt, is niet altijd eenvoudig. Wij hebben veel testmateriaal ter beschikking om veel kenmerken naar voren te halen. Lang niet altijd is het nodig om een diagnose te stellen. Voor veel mensen is het gevoel dat hun kind of zij zelf een label krijgen niet prettig en er is vaak het gevoel dat de diagnose niet de volledige lading dekt.

Om dat te ondervangen spreken wij graag van relevante autistiforme kenmerken, of anders gezegd, kenmerken die je zou kunnen plaatsen in het ASS beeld. Meestal is het nuttiger om met elkaar te kijken op praktisch niveau, waarbij helder wordt gemaakt welke eigenschappen van je kind zijn gedrag verklaren en hoe dit aan te pakken is.

Als wij grondig hebben onderzocht welke kenmerken een rol spelen, dan volgt meestal ouderbegeleiding in de vorm van psycho-educatie en afhankelijk van de situatie, begeleiding van het kind. Waar nodig en altijd in onderlinge afstemming, zorgen wij dat er goed overleg en informatievoorziening is naar andere betrokkenen, zoals gezins- of familieleden of school.

Theorie of Mind-trainingen

Regelmatig organiseren wij ToM-trainingen (Theorie of Mind) voor kinderen waarbij het kind in een klein groepje leert om gedrag van anderen beter te begrijpen en in te schatten door situaties te mentaliseren. Een dergelijke training kan leiden tot een behoorlijke verbetering van zelfvertrouwen en kan binnen het gezin voor meer harmonie zorgen omdat er minder misverstanden zijn.

Contact met Breintje Beer?