Angst en depressie

Angst

Angst is een natuurlijk principe, dat nuttig is om te overleven. Maar bij sommige mensen speelt dat zij niet alleen reageren op echte dingen om hen heen, maar ook op hun eigen fantasie of gedachten die zij hebben over dingen. Bij jongeren en kinderen speelt de mate van zelfvertrouwen een rol, hoe is de identiteit ontwikkeld, hoe is de sfeer in het gezin. Pesten kan ook een grote rol spelen.

“Angst is een natuurlijk principe”

Eerst zoeken wij uit hoe de angst opgebouwd is; pas als we precies weten wat er speelt, maken we een plan om te zorgen dat de angst minder wordt. Soms zijn er redenen om door te verwijzen, dit bespreken we dan. Voor angst geldt: hoe eerder de angst onderkend en aangepakt wordt, des te sneller is het resultaat van een behandeling en des te minder groot zijn de problemen. Daarom vinden wij een zo kort mogelijke wachttijd een speerpunt.

Depressie

Depressie in allerlei soorten en maten komt veel voor bij jongeren. Het is niet eenvoudig om alle redenen hier te benoemen, maar de belangrijksten zijn:

Depressie gaat vaak gepaard met andere problemen. Het kan samenhangen met bijvoorbeeld sociale angst, autisme, ADHD, verslavingen en meer. Wij brengen eerst in kaart wat er speelt en wat belangrijk is en zoeken dan samen met jou of je kind naar de best passende oplossing. Dit kan bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie zijn, maar ook een andere vorm van behandeling. Neem contact op voor meer informatie of een afspraak.

Contact met Breintje Beer?