ADHD/ADD

“Mijn kind staat altijd aan”

Vaak melden mensen zich met de mededeling “mijn kind staat altijd aan” of “mijn kind is heel druk in zijn hoofd”. Soms kan een kind ook impulsief zijn (dingen zeggen zonder eerst na te denken of te pas en te onpas bewegen of opstaan in de klas etc.).  De combinatie van eigenschappen die bij zo’n beeld hoort valt vaak onder de noemer ADHD bij hyperactiviteit, of als aandacht en concentratie het hoofdprobleem vormen.

Over de oorzaken van deze gedragingen bestaan vele opvallingen. Soms wordt het gezien als een probleem van deze tijd. De waarheid is altijd iets ingewikkelder en voor de kinderpsycholoog is het de taak om eerst goed te begrijpen wat de omstandigheden zijn en welke eigenschappen het kind heeft. Als alle factoren duidelijk zijn, dan wordt met elkaar het belang afgewogen of we de diagnose gebruiken of het houden bij een duidelijke beschrijving van eigenschappen.

Wij vinden het belangrijker dat ouders hun kind begrijpen en daardoor weten hoe ze met situaties moeten omgaan dan dat er een diagnose moet komen. zoals wij ernaar kijken is er een dunne scheidslijn tussen de natuurlijke drang om te bewegen en een problematische. We willen zeker niet ontkennen dat verschijnselen van ADHD en ADD een grote verstoring in het leven van sommige individuen kan geven.

Contact met Breintje Beer?