Privacy Policy

Delen van persoonsgegevens met derden

MentalScope verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als u hiermee ingestemd hebt. Impliciet valt hieronder het in ‘Doel en Grondslag’ genoemde omdat dit wettelijk verplicht is en inherent aan de dienst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MentalScope gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MentalScope gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Er is op diverse internetpagina’s uitleg en toelichting te vinden. Het is belangrijk dat u zich hierin verdiept als u gebruik maakt van internet en helpt te begrijpen wat wij met het gebruik van cookies beogen.

Uw door ons gebruikte gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft algemeen gesproken het recht om uw dossier gegevens in te zien, te corrigeren of verzoeken dit te verwijderen. Wij werken hier altijd aan mee, zover het binnen de kaders van overige wetten past en dit reëel uitvoerbaar is. Als wij bijvoorbeeld een rekening ingediend hebben bij een financierende instantie, kunnen wij hier niets meer aan veranderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MentalScope en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@mentalscope.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen of anderszins zeker stellen dat u het bent die het verzoek in dient. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. MentalScope wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende webpagina: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MentalScope is zich bewust van de kwetsbaarheid van persoonlijke gegevens neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt alle haar bekende en ter beschikking staande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@mentalscope.nl