Breintje Beer Jeugdhulp

Breintje Beer biedt psychologische hulp aan jeugd, en hanteert daarbij een frisse blik. Wij onderscheiden ons graag door dicht bij de persoon te staan en praktisch en probleemoplossend te werken. Als het nodig is werken we intensiever. We zoeken dan zoveel diepgang als nodig, gaan tot de bodem desnoods om jou en je kind verder te helpen.

We houden van het menselijk contact en voelen ons niet anders dan degene die tegenover ons zit. Daardoor voelen kinderen en hun ouders zich vrijwel meteen thuis wanneer zij onze praktijk bezoeken.

Jan de Haaij is eigenaar van MentalScope en hij werkt samen met zijn vrouw Maartje Kwast. Maartje doet veel administratieve werkzaamheden, assisteert daarnaast bij testwerkzaamheden. Verder werken zij graag samen met gelijkgestemde collega’s. De waarde van samenwerken is groot; iedere hulpverlener heeft zijn sterke en zwakke kanten en door samen te werken is de kans groter dat mensen duurzaam geholpen gaan worden.

Jan de Haaij is 25 jaar werkzaam als psycholoog, maar is levenslang geïnteresseerd in menselijk gedrag, filosofie, religie en spiritualiteit Deze deelgebieden ziet hij niet los van elkaar. Bovendien houdt hij ervan om een no nonsense aanpak voorop te zetten. Hij heeft expertise ontwikkeld op veel gebieden. Daartoe horen onder meer allerlei gedragsproblemen, stressklachten, angstklachten, depressie, maar ook ADHD en autisme. Hij werkt niet alleen met kinderen, maar ook met volwassenen en heeft als zodanig ook zicht op een breed scala aan situaties.

Hij heeft veel ervaring met allerlei culturen en religies en begrijpt daardoor veel problematiek die daar soms mee samenhangt.

Houdt zich verder graag bezig met techniek, zo heeft hij apparatuur in huis voor neuro- en biofeedback waar hij o.m. HRV stresstraining mee doet. Hij heeft een stijl, die mensen laat vergeten dat ze bij een psycholoog zijn.

Jan is opgenomen in de registers van NIP en SKJ. Opname in het SKJ register biedt een belangrijk kwaliteitscriterium in de jeugdhulp en evenals het BIG-register, is elke cliënt bij opname in het SKJ register tuchtrechtelijk beschermd.

Wilt u weten hoe wij met uw gegevens omgaan? Lees dan onze privacyverklaring.