Opvoeding

Opvoeding is in de hedendaagse complexe maatschappij niet altijd eenvoudig. Oude structuren en hulpbronnen (zoals religie en nauwe familiebanden) zijn vaak weggevallen en beide ouders moeten meestal werken om in hun onderhoud te voorzien. Daarnaast krijgen kinderen veel prikkels en andere input, waardoor ze op erg jonge leeftijd al veel moeten verwerken. Op school worden al veel eisen gesteld en ook ouders staan onder druk om het altijd goed te doen. 

Er wordt al snel gevoeld dat je als ouder faalt als er dingen niet goed gaan in de opvoeding. Daarom zijn wij erop gericht om snel toegankelijk te zijn om mee te kunnen denken over je kind en als het nodig is onderzoek te doen om goed te kunnen adviseren. Meestal proberen we de problemen klein te houden, eerst te kijken of er met weinig middelen al resultaat geboekt wordt. Als dat niet lukt kan besloten worden de hulp uit te breiden met onderzoek of behandeling.

Contact met Breintje Beer?