Intelligentieonderzoek

“Intelligentie,
wat is dat eigenlijk?”

Vaak denken we te weten wat intelligentie inhoudt, maar dat is lang niet altijd het geval. Een hoge intelligentie voorspelt bijvoorbeeld niet gelijk academisch succes. Dit heeft met veel factoren te maken. Het schoolsysteem bijvoorbeeld, dit is voor hoogbegaafden (maar ook voor niet-hoogbegaafden) niet altijd de plaats waar ze tot bloei komen. Sommige kinderen worden te weinig gestimuleerd, anderen weer te veel. Ook kunnen psychische klachten een rol spelen. Wij gaan het hier hebben over de intelligentie die we kunnen meten door middel van een intelligentietest. Houd daarbij in je achterhoofd dat een mens veel complexer in elkaar zit dan een test kan meten.

Executieve functies

Wat wij bij Breintje Beer altijd koppelen aan de bepaling van intelligentie zijn de executieve functies. Dat klinkt voor sommigen misschien ingewikkeld; maar het wordt duidelijker als we het wat simpeler zeggen; je hebt intelligentie, maar je moet er ook wat mee kunnen. Dat wat we nodig hebben om er wat mee te kunnen noemen we de executieve functies. 

Om intelligentie te kunnen toepassen heb je zaken nodig zoals concentratie, aandacht, impulsbeheersing (stil zitten), vermogen tot plannen en organiseren, emotieregulatie en meer. Deze aspecten zorgen ervoor dat de intelligentie die erin zit, er ook uit kan komen. Daarom doen wij standaard ook onderzoek naar deze capaciteiten, waardoor we beter kunnen begrijpen wat een kind kan of als er klachten zijn, wat er speelt.

Gebruikte tests

Wij gebruiken standaard de WISC V, de meest gebruikte intelligentietest. Deze wordt met behulp van 2 iPads afgenomen; veel kinderen vinden dat prettig. Daarnaast kiezen we in overleg voor een andere intelligentietest als wenselijk. We beschikken over de RAKIT 2, WAIS IV, Raven’s 2, WPPSI IV, IDS 2 en de NEPSY

Contact met Breintje Beer?