Diagnostiek

Diagnostiek is bij Breintje Beer een speerpunt. Vooral dat de diagnostiek snel uitgevoerd wordt om zo snel mogelijk de onzekerheid uit de situatie te halen. In de afgelopen jaren zijn wachttijden voor hulp aan kinderen en jongeren enorm opgelopen. Wij zijn van mening dat hulp zo snel mogelijk moet plaatsvinden. Op die manier kunnen problemen klein gehouden worden en krijgen ouders (of andere opvoeders) zo snel mogelijk hun zelfvertrouwen terug en komen ze weer in hun kracht te staan.

“diagnostiek is bij Breintje
Beer een speerpunt”

Wat vaak gebeurt is dat ouders eerst zelf van alles proberen, zoals informatie opzoeken, met anderen praten, welgemeende adviezen opvolgen. Als dat vervolgens niet leidt tot het gewenste resultaat ontstaat er niet zelden een gevoel van onmacht. Deze spanning kan gaan doorwerken op het contact met hun kind. Vanuit deze wisselwerking versterken de problemen,  waarna er professionele hulp wordt gezocht. De nood is dan al hoog, en als dan blijkt dat er maandenlange wachttijden zijn waarin geen hulp geboden kan worden, kunnen de problemen oplopen en zelfs manifesteren in gebieden waar het voorheen goed ging. Dat is nu precies wat wij willen voorkomen.

Wat zou de aanleiding kunnen geven voor het uitvoeren van een diagnostisch onderzoek? Denk hierbij aan situaties waarin het gevolg van iets bekend is, maar de reden erachter nog niet. Soms kan het zijn dat een kind gepest wordt, maar dat niet duidelijk is waarom. Het kan zijn dat er een reden is dat dit pesten ontstaat. Het is bijvoorbeeld bekend dat kinderen met gedragingen die vallen binnen het autisme spectrum vaker gepest worden. Hoe sneller de oorzaak duidelijk is, des te beter de schade beperkt kan worden.

Hoe pakken wij het onderzoek aan? Hieronder staan onderdelen die aan bod kunnen komen:

 Wat zou de aanleiding kunnen geven voor het uitvoeren van een diagnostisch onderzoek? Denk hierbij aan situaties waarin het gevolg van iets bekend is, maar de reden erachter nog niet. Soms kan het zijn dat een kind gepest wordt, maar dat niet duidelijk is waarom. Het kan zijn dat er een reden is dat dit pesten ontstaat. Het is bijvoorbeeld bekend dat kinderen met gedragingen die vallen binnen het autisme spectrum vaker gepest worden. Hoe sneller de oorzaak duidelijk is, des te beter de schade beperkt kan worden.

Hoe pakken wij het onderzoek aan? Hieronder staan onderdelen die aan bod kunnen komen:

“Alles gaat in overleg met elkaar”

Wij hebben veel testmateriaal in huis en gebruiken de meest recente versies van testen. Een behoorlijk aantal daarvan wordt digitaal afgenomen. Een intelligentie-onderzoek wordt bijvoorbeeld met twee iPads afgenomen. Dit werkt voor kinderen laagdrempelig en vaak vinden ze de testervaring daardoor plezierig. Ook ouders en eventueel leerkrachten of familieleden krijgen soms vragenlijsten om in te vullen. Dit helpt om een zo breed mogelijk inzicht in het functioneren van je kind te krijgen. Alles gaat altijd in overleg met elkaar en we doen niets zonder samen eens te zijn. Daardoor is het eindresultaat iets dat we allemaal begrijpen en kunnen delen met anderen.

Contact met Breintje Beer?