Behandeling en
begeleiding

“Psychologie is een
persoonlijk beroep”

Kom je in gesprek met onze behandelaar dan is het belangrijk dat de drempel laag voelt. Zoals elk mens uniek is, heeft elke psycholoog een andere aanpak, maar die hoort ondergeschikt te zijn aan het persoonlijke contact. Wij werken met een  persoonlijke stijl en zijn rechttoe rechtaan. Ons doel is om tijdens de gesprekken de cliënt de middelen aan te bieden waarmee toekomstige problemen kunnen worden voorkomen. We streven ernaar om mensen onafhankelijk van de hulpverlening te maken.

Intakegesprek

Het eerste gesprek dat we met jou en/of je kind voeren, is het intakegesprek. Dit staat helemaal in het teken van elkaar leren kennen en het verzamelen van gegevens waar we iets mee kunnen. Over het algemeen gaan we bij jongere kinderen eerst in gesprek met de ouders, omdat zij het beste weten hoe het met hun kind gaat. Bij oudere kinderen die bijvoorbeeld zichzelf aanmelden (dit kan vanaf 16 jaar) is dit natuurlijk anders. In dit eerste gesprek bespreken we wat de persoonlijke doelen zijn die we tijdens de behandeling nastreven.

Soms zullen dit de praktische zaken behelzen en soms zijn dit onderwerpen die al wat dieper ingaan op de materie. Nadat er een beeld is geschetst van de situatie, maken we een inschatting van het traject. Hoe lang verwachten we dat het traject zal lopen en hoe intensief wordt de behandeling? Natuurlijk kan er altijd van het initiële plan afgeweken worden, want niet alles is vooraf in te schatten. We streven altijd naar een zo kort mogelijk traject, maar nooit ten koste van de kwaliteit.

Het traject begint

Vaak zal het traject starten met een diagnostisch onderzoek. Dit kan namelijk erg nuttig zijn voor de evaluatie van onduidelijke eigenschappen van een kind. Hoe zo’n onderzoek verloopt, lees je onder het kopje diagnostiek. Naast een onderzoek gaan we ook verder in gesprek. Er zullen geen onderwerpen aan bod komen die niet relevant zijn of waar geen behoefte aan is om te bespreken. Ons streven is zo effectief en snel mogelijk tot een oplossing voor het probleem te komen. Tussendoor zullen we regelmatig welke vorderingen we hebben gemaakt en waar nodig stellen we het traject bij.

Contact met Breintje Beer?