Kinderpsychologie

Kinderpsychologie is het specialisme binnen de psychologie dat zich richt op de leeftijdsgroep tot 18 jaar. Deze leeftijdsgroep is enorm in beweging. In korte tijd maken jeugdigen een enorme ontwikkeling door. Elke ontwikkelingsfase heeft zijn eigen karakteristieken die wisselwerking geven met de situatie thuis en op school. Dit gaat meestal goed, maar soms ontstaan er moeilijkheden die om een oplossing vragen. De kinderpsycholoog (ook wel kinder- en jeugdpsycholoog genoemd) is breed opgeleid om de meest voorkomende vragen te onderzoeken en te behandelen. Bij een kind zijn vaak veel anderen betrokken. Zo zijn er de ouders van het kind, soms zijn die gescheiden waardoor er partners en samengestelde gezinnen bij zijn gekomen.  Het kan ook zijn dat er bemoeienis vanuit overheden is waardoor er jeugdbeschermers, voogden en andere instanties bij betrokken zijn. In al deze situaties is het aan de kinderpsycholoog om iets te betekenen voor het kind of de jongere.

“elke ontwikkelingsfase heeft
zijn eigen karakteristieken”

In alle gevallen geldt dat we problemen zo klein mogelijk houden. We zorgen voor inzicht en overzicht door het doen van snel onderzoek. In de praktijk zien we dat wij hier onderscheidend in zijn. We zijn onorthodox, eigenwijs en uniek in deze benadering. Dit is ook hoe wij kinderen graag zien; je kunt jezelf zijn en er is maar één ding belangrijk, namelijk verder komen met het probleem en daarmee verder kunnen met je leven. 

Contact met Breintje Beer?