Breintje beer Jeugdhulp

Als je kind stiekem rookt

 

Roken is een behoorlijk probleem voor jongeren; jong beginnen is een belangrijke voorspeller voor toekomstige verslaving. Hoe druk moet je je als ouder nu eigenlijk maken?

Er is geen discussie nodig om vast te stellen dat roken buitengewoon schadelijk is. Groepsdruk speelt vaak een rol, hoe lager het opleidingsniveau, hoe erger is de algemene statistische bevinding. Wat doe je als ouder tegen de groepsdruk waaronder elk kind staat? Feitelijk is het belangrijk het probleem voor te zijn; werk aan de band met je kind. Hoe sterker de band en het onderling vertrouwen, des te minder invloed van leeftijdsgenoten als het om ongewenst gedrag gaat.

Wat doe je dan als het al zover is? Geen makkelijke vraag, maar algemeen gesproken is het belangrijk dat er geen strijd gevoerd wordt met het roken. Beter is om te zorgen voor een situatie waarin er gesprek mogelijk is en desnoods deskundige hulp ingeschakeld kan worden. Soms is dat nodig om herstel te bevorderen in de onderlinge band.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op: